FLOTA DE VEHICLES

Comptem amb una flota equipada amb sistemes de posicionament i localitzadors GPS.

Permetent-nos optimitzar rutes, minimitzar temps d’espera i millorar la competitivitat, fet que es tradueix en una reducció significativa de costos.

A Líder Reus S.L, comptem amb una àmplia flota de vehicles que s’adapta a les diverses demandes dels nostres clients, considerant la naturalesa específica de cada tasca. Tots els nostres vehicles estan en òptimes condicions, prioritzant la seguretat de la càrrega i garantint la puntualitat als lliuraments. Ens comprometem a mantenir alts estàndards de seguretat i eficiència en totes les nostres operacions, proporcionant així un servei fiable i satisfactori als nostres clients.

La nostra flota versàtil abasta furgonetes, camions amb plataforma elevadora de 2 i 3 eixos, tràilers, semiremolcs, tourliners, semitourlines XL i grues. A més, ens destaquem pel nostre compromís amb la sostenibilitat, millorant contínuament la nostra flota mitjançant la incorporació de camions ecològics. Això assegura un transport més amigable amb el medi ambient, reflectint el nostre enfocament integral cap a l’excel·lència operativa i la responsabilitat ambiental.

ELS NOSTRES VEHICLES

FURGONETES

CAMIONS

TRAILERS

TOURLINERS

GRUES

Confieu la gestió de les vostres mercaderies a una empresa responsable i eficient, assegurant un servei de qualitat per al vostre negoci.